Portfolio

Portfolion är strukturerad efter typ av projekt

Illustration och visualisering i 2D resp 3D, Fysiska modeller, CAD, Animation och Fotografi.

Gränsen kan dock ofta vara flytande…

Annonser
Annonser