Hem

Jag ser design som ett medel att förbättra, försköna och förenkla tillvaron. Innan en idé blivit färdig produkt behöver den dock definieras och visualiseras. Designen måste ha en gedigen grund att stå på som genomsyrar hela produkten och inte finnas där enbart för sin egen skull som dekoration eller yta. Men den får aldrig bli statisk och stillastående. -Är Du i grafisk form?

Annonser
Annonser